מעלה יאיר

טיול שקיעה מערד לים המלח ומעלה יאיר

יומן טיול שקיעה מערד לים המלח, דרך הר כפון, נחל חמר, לסיום כל הטוב הזה, מעלה יאיר האתגרי, העולה מכביש 90 למצוק ההעתקים בלילה לאור ירח